Ngày 27/09: Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phao-lô

Đến với người nghèo vì ta bắt gặp Đức Ki-tô nơi người nghèo, chính Đức Ki-tô đã tự đồng hóa với người nghèo để nên động lực thúc đẩy chúng ta.”
(ĐHY Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn)

Để tìm kiếm Đức Ki-tô, Giáo hội phải trở nên nghèo và thuộc về người nghèo. Việc phục vụ người nghèo không phải theo một vài hình thức giúp đỡ phô trương, mà phải được xuất phát từ chính con tim biết hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ. Sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như Thánh Phaolô tông đồ, khi Người nói: “Tôi trở nên tất cả cho mọi người…” (tgpsaigon.net)

Trong tâm tình đó, vào ngày 27 tháng 9 hàng năm, Giáo hội vui mừng tôn kính Thánh Vinh Sơn Phao-lô – một vị Thánh lỗi lạc và là một tấm gương sáng trong việc phục vụ những người nghèo khó.

Đây cũng là dịp để đại Gia đình Nữ Vương Hòa Bình gửi lời chúc mừng đến Đại gia đình Vinh Sơn Phaolô và cách riêng là Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn nhân dịp mừng bổn mạng.

Vào lúc 5h30 thứ 6 ngày 27 tháng 09 năm 2019, tại nguyện đường Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn – số 42 Tú Xương, sẽ có Thánh Lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn, xin kính mời quý Anh Chị và các bạn sắp xếp thời gian đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Tụ Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh cùng với Thánh Vinh Sơn Phao-lô mà ngày hôm nay chúng con mừng kính, ban muôn ơn lành trên tất cả thành viên trong đại Gia đình Vinh Sơn và đặc biệt là quý Soeur Nữ Tử Bác Ái. Để từ nay, trên hành trình phục vụ người nghèo, quý Soeur luôn an vui và hạnh phúc vì đang được phục vụ chính Đức Ki-tô là Tình yêu tuyệt đối.