Ngày 27/09: Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phao-lô

“ Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa bằng sức mạnh của đôi tay và mồ hôi của vầng trán ”

(Thánh Vinh Sơn Phao-lô)

Cuộc đời của Thánh Vinh sơn Phao-lô, ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những người nghèo. Trong cương vị của một mục tử, thánh Vinh-sơn Phaolô luôn chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả, những kẻ bơ vơ vất vưởng, không nhà không cửa. Rung cảm trước nỗi khốn khổ của tha nhân, Thánh Vinh Sơn không ngần ngại nhắc nhở các môn đệ của Ngài: Theo gương Chúa Giêsu phải ưu tiên phục vụ người nghèo. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa. 

Trong tâm tình đó, vào ngày 27 tháng 9 hàng năm, Giáo hội vui mừng tôn kính Thánh Vinh Sơn Phao-lô – một vị Thánh lỗi lạc và là một tấm gương sáng trong việc phục vụ những người nghèo khó.

Đây cũng là dịp để đại Gia đình Nữ Vương Hòa Bình gửi lời chúc mừng đến Đại gia đình Vinh Sơn Phaolô và cách riêng là Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn nhân dịp mừng bổn mạng.

Vào lúc 6h00 thứ 7 ngày 26 tháng 09 năm 2020, tại nguyện đường Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn – số 42 Tú Xương, sẽ có Thánh Lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn, xin kính mời quý Anh Chị và các bạn sắp xếp thời gian đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Tu Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh cùng với Thánh Vinh Sơn Phao-lô mà ngày hôm nay chúng con mừng kính, ban muôn ơn lành trên tất cả thành viên trong đại Gia đình Vinh Sơn và đặc biệt là quý Soeur Nữ Tử Bác Ái. Để từ nay, trên hành trình phục vụ người nghèo, quý Soeur luôn an vui và hạnh phúc vì đang được phục vụ chính Đức Ki-tô là Tình yêu tuyệt đối.

Gia đình NVHB