Ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita – Lễ trọng ( Lễ vọng vào chiều ngày 23/6 )

I. GIOAN BAOTIXITA, NGƯỜI LÀ AI ? : Đọc lại Tin Mừng, chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì thánh Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước lúc bà Isave thụ thai. Việc thụ thai của bà Isave cũng rất đặc biệt : Thiên Chúa đã gia ân giáng phúc cho hai ông bà Giacaria và Isave. Phúc âm thuật lại rằng Giacaria và Êlizabét đã già, hai ông bà mang tiếng son sẻ. Tới phiên Giacariadâng hương đền thờ, dân chúng đợi ông sao thấy ông lâu quá mà không ra khỏi đền thờ và họ lấy làm ngạc nhiên:” Giacaria bị câm không nói được lời nào nữa cả”. Số là Giacaria dâng hương thờ kính Thiên Chúa nơi đền thánh, sứ thần Gabrien hiện ra và báo tin vui cho ông:” vợ ông sẽ thụ thai và sinh con trai “. Giacaria bán tín, bán nghi, vợ ông đã già và ông cũng đã cao niên. Vì ông cứng tin, Thiên Chúa đã phạt ông cho tới khi sự việc xẩy ra ( Lc 1, 20 ). Việc truyền tin cho Giacaria đã nói lên tính cách quan trọng của vấn đề. Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn Gioan Baotixita, do đó, ngay đoạn mở đầu tin Mừng của thánh Gioan, thánh sử đã viết :” Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho Ánh Sáng “ ( Ga 1, 6 ). Gioan đã được dọn trước để minh chứng cho Sự Sáng : Đức Giêsu. Nên, Ngài có một chỗ đứng, một vai trò lớn lao và quan trọng trong lịch sử cứu rỗi. Thánh Gioan Baotixita sinh ra được Thiên Chúa gìn giữ và bao bọc. Lúc còn ở trong bụng mẹ, Ngài đã được tiếp xúc với ơn cứu rỗi và Ngài đã vui mừng, hân hoan, nhảy nhót trong bụng mẹ. Cái tên cũng do chính thần sứ đặt cho Ngài, chứ không do cha mẹ hay người họ hàng thân thích định liệu trước. Gioan Baotixita, tên Thiên Chúa tuyển chọn và khắc ghi để làm chứng cho Ánh Sáng, Sự Thật và Sự Sống. Được Thiên Chúa tuyển chọn và cất nhắc, Gioan Baotixita càng lớn lên càng khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và trước nhân loại. Ngài đã bỏ gia đình, vào sa mạc sống đời cầu nguyện, hãm mình và ăn chay. Thức ăn của Ngài là châu chấu và mật ong rừng. Quần áo của Ngài là da thú. Ngài đã kết hiệp với Chúa trong lòng tin và đã phó thác tuyệt đối sinh mệnh của Ngài nơi bàn tay Thiên Chúa. Ngài đã dọn đường cho Chúa và rao giảng sự thống hối, cùng ban phép rửa tội bằng nước.Nhiều người đã tuôn đến nghe Gioan rao giảng, họ tin và lãnh nhận phép rửa tội. Ngài minh xác:” Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, sẽ có một Người đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi giây giầy Ngài “ ( Lc 3, 16 ). Chính Chúa Giêsu đã tới sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa và xin Ngài ban phép thánh tẩy cho Mình. Gioan đã nhận ra Chúa và chỉ cho các môn đệ của Ngài biết Đấng Cứu Thế. Sứ vụ rao giảng của Gioan Baotixita rất tốt đẹp, nghiêm chỉnh và tích cực. Ngài đã tố cáo mọi bất công, kêu gọi sám hối, ăn năn và quở trách vua Hêrôđê đã chiếm vợ của em mình. Sứ vụ dọn đường của Ngài được chấm dứt bằng việc bị tống ngục và bị chặt đầu  để minh chứng cho Đức Giêsu.

II. VAI TRÒ CỦA GIOAN BAOTIXITA TRONG LỊCH SỬ CỨU RỖI: Được tuyển chọn để giữ vai trò tiền hô, dọn đường cho Chúa đến. Gioan Baotixita đã được vinh dự hơn mọi trẻ sinh ra ở trần gian. Ngay còn ở trong bụng mẹ, Gioan Baotixita đã được hân hạnh đón nhận ơn cứu rỗi đầu tiên. Gioan Tẩy Giả đã luôn đi đúng đường lối của Chúa đã vạch ra. Gioan đã được diễm phúc ban phép thanh tẩy cho Chúa Giêsu và giới thiệu với các môn đệ về sứ vụ của Chúa Cứu Thế.

Vai trò của Gioan Tẩy Giả là nối kết Cựu Ước với Tân Ước. Gioan Tẩy Giả đến để rao giảng phép rửa bằng nước và Đức Giêsu tới để hoàn tất Bí Tích rửa tội bằng chính Mình Máu và Thánh Thần. Cái chết để cứu độ loài người của Chúa Giêsu càng làm nổi bật bộ mặt yêu thương của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô trung kiên của Chúa, xứng đáng với lời ca ngợi :” Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng tối cao: con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Người “ ( Lc 1, 76 ).

Mừng ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đại Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng:

Và toàn thể các thành viên trong gia đình NVHB nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm bổn mạng quan thầy.

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Thiên Chúa và xin Ngài giúp chúng ta trung tín, can đảm như Ngài để chúng ta làm chứng cho Chúa Cứu Thế.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT