Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phao-lô (27/09)

Cuộc đời của Thánh Vinh sơn Phao-lô, ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những người nghèo. Trong cương vị của một mục tử, thánh Vinh sơn Phao-lô luôn chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả, những kẻ bơ vơ vất vưởng, không nhà không cửa. Rung cảm trước nỗi khốn khổ của tha nhân, Thánh Vinh Sơn không ngần ngại nhắc nhở các môn đệ của Ngài: Theo gương Chúa Giê-su phải ưu tiên phục vụ người nghèo. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa. Việc phục vụ người nghèo đối với Thánh nhân, không phải theo một vài hình thức ban ơn phô trương, mà phải được xuất phát từ chính con tim biết hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ. 

Theo Ngài, con đường nên thánh phải được khởi đi từ việc nhận ra hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã muốn là người nghèo“… Chính chúng ta phải cảm nghiệm được điều đó, cũng như phải xử sự như Đức Kitô là quan tâm đến những người nghèo túng, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ… Quả thật, Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ…”

Trong tâm tình đó, vào ngày 27 tháng 9 hàng năm, Giáo hội vui mừng tôn kính Thánh Vinh Sơn Phao-lô – một vị Thánh lỗi lạc và là một tấm gương sáng trong việc phục vụ những người nghèo khó.

Đây cũng là dịp để đại Gia đình Nữ Vương Hòa Bình gửi lời chúc mừng đến Đại gia đình Vinh Sơn Phao-lô và cách riêng là Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn nhân dịp mừng bổn mạng.

quý Anh Chị và các bạn hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho Tu Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh cùng với Thánh Vinh Sơn Phao-lô mà ngày hôm nay chúng con mừng kính, ban muôn ơn lành trên tất cả thành viên trong đại Gia đình Vinh Sơn và đặc biệt là quý Soeur Nữ Tử Bác Ái. Để từ nay, trên hành trình phục vụ người nghèo, quý Soeur luôn an vui và hạnh phúc vì đang được phục vụ chính Đức Ki-tô là Tình yêu tuyệt đối.

Gia đình NVHB