Mừng Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Phêriê

“Khi giảng dạy, hãy dùng kiểu nói đơn sơ, đưa ra những tấm gương rõ ràng. Phải giảng làm sao cho mỗi một tội nhân cảm thấy được đánh động như thể bạn chỉ giảng cho một mình người đó nghe. Còn bài giảng nào trừu tượng thì khó tác động lên người nghe lắm”

-Thánh Vinh Sơn Phêriê, O.P.-

Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Vinh Sơn Phêriê theo lịch riêng của dòng Đa-minh. Ngài là tấm gương cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ, mang ánh sáng của Lời Chúa truyền bá cho nhân loại. Xin cho chúng ta biết noi theo gương Thánh nhân đem Lời Chúa vào đời sống để loan truyền nền văn minh tình thương cho thế giới.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn chúng ta hân hoan chúc mừng ngày Bổn mạng của các Anh:

  • Cha Phụ tá giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P.
  • Anh nguyên Linh hướng và nguyên Đồng hành Vinh Sơn Martino Phạm Đình Chiến, O.P.
  • Anh nguyên Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, O.P.
  • Anh nguyên Đồng hành Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Chúng em nguyện chúc các Anh được đầy tràn hồng ân Thiên Chúa và luôn noi theo gương Thánh Quan Thầy mọi ngày trong cuộc sống.

Trong dịp này, Gia đình NVHB cũng xin gửi lời chúc mừng đến các Anh và các bạn sinh viên đã nhận Thánh Vinh Sơn Phêriê làm Quan Thầy. Xin Thánh Vinh Sơn chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả những ước nguyện của mỗi người chúng ta.

Gia đình NVHB