Mừng Lễ Kính Thánh Giuse

Khi tôn vinh Thánh Giuse như vị đại thánh và thân thương gọi Ngài là Thánh Cả, Hội Thánh đã dành ngày 19-3, ngày 1-5, và trọn cả tháng Ba để kính Ngài. Ngài được chọn là Đấng Bảo Trợ của Hội Thánh hoàn vũ, của Giáo hội Việt Nam và của các người làm cha trong gia đình.

Tông thư Trái tim của người Cha được Đức Thánh Cha viết trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Theo ngài, đại dịch giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của những con người vì công ích, những người xa ánh đèn sân khấu, kiên nhẫn mỗi ngày và nuôi dưỡng hy vọng, lan toả sự đồng trách nhiệm. Chúng ta có thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người chuyển cầu, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó khăn”. Thánh nhân nhắc chúng ta rằng những người dường như “giữ vai trò phụ”, âm thầm, lại là “những vai chính không thể so sánh trong lịch sử cứu độ”.

Trong tâm tình yêu mến Thánh Cả Giuse, Gia đình NVHB xin gửi lời chúc mừng ngày Lễ Bổn mạng đến quý Cha, quý Thầy, quý Anh cựu Ban Điều Hành và toàn thể các Anh Em đã nhận Người làm Đấng bảo trợ.

Đồng thời, chúng con xin gửi lời chúc mừng đến Cha Linh hướng Giu-se Võ Viết Cường, O.P. Xin Thiên Chúa thương ban cho Cha lòng yêu mến Chúa nồng nàn, tinh thần quảng đại, luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ vụ và sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa trong mọi nơi, mọi lúc.

Gia Đình NVHB xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các Anh, các bạn đã và đang sinh hoạt trong Nhóm cũng nhận Thánh Giu-se làm Quan Thầy. Nguyện để xin Chúa ban phúc lành cho chúng ta, để nhờ noi gương Thánh quan thầy đủ khiêm nhường để trở nên một “Giuse đơn sơ khó nghèo”, theo gương Thánh Giuse, chúng ta học sống đức công chính và nêu cao tinh thần khiêm tốn giữa thế giới hôm nay.

Gia đình NVHB