Mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Mừng Lễ Đức Mẹ sầu bi hôm nay. Ngày lễ này được dành để tôn vinh cuộc tử đạo thiêng liêng của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và sự thông phần của Mẹ với những đau khổ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Con của Mẹ. Giáo Hội nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, để chúng ta cũng hiểu vai trò của đau khổ trong cuộc đời chúng ta.

Mẹ Maria là người phụ nữ được Thiên Chúa lựa chọn để sống niềm vui và đau khổ cùng với Con Thiên Chúa. Niềm vui làm mẹ Con Thiên Chúa đi kèm với trách nhiệm lớn lao và cũng đi kèm với nỗi đau buồn lớn lao. Cùng với niềm vui và nỗi buồn lớn lao của Mẹ là tình yêu lớn lao – đối với mỗi người chúng ta như những đứa con của Mẹ. Đây là điều mà Chúa của chúng ta đã xin Mẹ, khi Chúa Giêsu bị chết treo trên Thập giá, Ngài đã xin Mẹ trở thành Mẹ của tất cả nhân loại. Tình yêu là thứ đã cho Mẹ lòng can đảm để chấp nhận lời tiên tri của Simêon. Tình yêu là thứ đã cho Mẹ sức mạnh để nắm lấy từng nhát gươm khi nó đâm vào trái tim Mẹ. Ở đây tình yêu là thứ đã thôi thúc Mẹ chấp nhận lời xin trong cơn hấp hối của Con Mẹ. Tình yêu là điều thúc đẩy Mẹ tiếp tục quan tâm đến chúng ta một cách dịu dàng, vô hạn và trung tín.

Trong tâm tình mến yêu này, Nhóm sinh viên Nữ Vương Hòa Bình cũng hiệp thông cầu nguyện và hân hoan gửi lời chúc mừng ngày lễ Bổn mạng đến dòng Đa-minh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Gia đình NVHB gửi lời chúc mừng đến:

Chị nguyên Ban Điều Hành Maria Nguyễn Thị Bảo Nhi.

Bạn Phó ngoại Maria Nguyễn Du Kiều Thu

Và tất cả các thành viên trong gia đình NVHB đã nhận Đấng bổn mạng là Đức Maria – Mẹ Sầu Bi được mừng kính vào ngày 15/09 hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên tỉnh dòng Đa-minh cũng như tất cả anh chị em được mọi sự Bình an và Hiệp nhất trong yêu thương.

Gia Đình NVHB.