Mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Giáo Hội đặt lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá như muốn nói rằng: “Khi Đức Kitô chịu treo trên thập tự giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ”. Các nỗi sầu khổ của Đức Mẹ được hòa vào nỗi đau khổ tột cùng trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, nên Đức Mẹ là Đấng đồng công cứu chuộc nhân loại. Khi đó, Đức Mẹ chịu tử đạo về tâm hồn vì các nhục hình của Chúa Giêsu và tình yêu vĩ đại Mẹ dành cho Con Yêu Dấu.

Mừng Lễ Đức Mẹ sầu bi hôm nay. Giáo Hội nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, để chúng ta cũng hiểu vai trò của đau khổ trong cuộc đời chúng ta. Đồng thời, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta an ủi tấm lòng của Mẹ bằng cách yêu mến Mẹ nhiều hơn. Để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta đến cùng Chúa Giê-su con Mẹ.

Trong tâm tình mến yêu này, Nhóm sinh viên Nữ Vương Hòa Bình cũng hiệp thông cầu nguyện và hân hoan gửi lời chúc mừng ngày lễ Bổn mạng đến dòng Đa-minh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Gia đình NVHB gửi lời chúc mừng đến:

  • Nguyên Thư ký Maria Nguyễn Thị Bảo Nhi.
  • Và tất cả các thành viên trong gia đình NVHB đã nhận Đấng bổn mạng là Đức Maria – Mẹ Sầu Bi được mừng kính vào ngày 15/09 hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên tỉnh dòng Đa-minh cũng như tất cả anh chị em được mọi sự Bình an và Hiệp nhất trong yêu thương.

Gia Đình NVHB.