Mừng Lễ Chúa Hiển Linh

“Từ phương Ðông chúng tôi đến bái lạy Người“. (Mt 2, 1-12)

Ngày lễ Giáng Sinh là ngày vui của toàn thể nhân loại, ngày vui của toàn thể vũ trụ. Hôm nay, Chúa nhật tuần II mùa Giáng Sinh năm B – ngày Lễ Chúa Hiển Linh, ngày Thiên Chúa tỏ mình cho ba đạo sĩ, vốn là dân ngoại nhưng được Chúa ưu ái mời gọi đến chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua Con Một Chí Ái là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho riêng dân tộc Do Thái mà còn cho muôn dân. Chúa muốn cứu độ nhân loại nên đã sai Con Một xuống thế để nên Ánh Sáng dẫn đưa chúng ta vào Vương Quốc của Người.

Các nhà chiêm tinh theo ngôi sao lạ đi tìm. Ngôi sao lạ không đưa họ tới Belem, mà đưa họ tới Giêrusalem. Tới Giêrusalem, họ hỏi vua Hêrôđê: “Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu” (Mt 2,2). Vua Hêrôđê đã hỏi các thượng tế và kinh sư. Họ trả lời : “Tại Belem, miền Giuđê” (2,5).  Các nhà chiêm tinh đã tới Belem, dâng lễ vật cho Chúa Hài Nhi: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Thiên Chúa hiển linh, tỏ mình cho muôn dân. Ngày hôm nay, Ngài cũng đang tỏ mình qua Giáo Hội và qua mỗi người tín hữu. Ước chi mỗi chúng ta hãy là một ngôi sao dẫn đường cho đồng loại tìm về Chúa Giêsu, Đấng cứu nhân độ thế và Đấng đã làm người để ở với chúng ta. Một cuộc sống thánh thiện, trung thực, ngay thẳng và yêu thương, chính là vì sao sáng giữa đêm đen trần gian, nhờ đó nhiều người biết Chúa và đến thờ lạy Người. Amen.