Mừng Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha.” (Mc 1, 7-11)

Bước xuống sông Gio-đan để Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, Đức Giêsu đã hoà mình vào dòng người tội lỗi cần sám hối. Tuy đến trần gian để cứu độ loài người, nhưng Đức Giêsu đã hạ mình xuống ngang hàng, mượn làn nước trong xanh tẩy sạch đi những gì ngăn cách để thực sự là một người anh em của mọi người.

Đó cũng là mục đích của phép Thánh Tẩy Ki-tô giáo mà hôm nay, khi dìm mình xuống nước sông Gio-đan, Chúa Giê-su Con Thiên Chúa đã lập ra. Người Ki-tô hữu là người được dìm trong cái chết của Chúa Ki-tô, được Chúa Thánh Thần sinh ra và được trở nên con của Cha trên trời. Ba Ngôi Thiên Chúa đã hiển linh nơi bờ sông Gio-đan thì cũng hiện diện khi Hội Thánh cử hành bí tích Thánh Tẩy. Được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, người Ki-tô hữu thuộc dòng dõi Chúa Thánh Thần, nên một với Chúa Ki-tô và thành con của Chúa Cha. Khi đó Chúa Cha cũng phán một lời từ trời với người chịu Thánh Tẩy như đã phán với Chúa Giê-su tại sông Gio-đan: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”.

Lạy Chúa, sự khiêm tốn của Ngôi Lời Nhập Thể đã dạy chúng con biết tự hạ đón nhận những hồng ân Chúa ban, sẵn sàng chấp nhận nhau và hòa mình vào nếp sống cộng đồng nhân loại, hầu nên chứng từ đích thực của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Amen