Lễ Kính Thánh Sử Luca (18/10)

“Đẹp đẽ thay bước chân của sứ giả Tin Mừng, 

băng qua đồi núi, đến công bố bình an, 

đem tin hạnh phúc, loan báo ơn cứu độ!”

– Ca nhập lễ – 


Thánh Luca – tác giả của hai cuốn sách trong bộ Kinh Thánh: sách Tin mừng theo Thánh Luca và sách Tông Đồ Công Vụ.

Người ta thường tin rằng Thánh Luca là một lương y ngoại đạo. Ngài là một người có tâm hồn hào hiệp, tốt lành, được biết Đức Giêsu qua vị đại tông đồ Phaolô. Sau khi trở thành Kitô hữu, Thánh Luca thỉnh thoảng cũng đồng hành với Thánh Phaolô. Luca giúp Thánh Phaolô rao giảng đức tin cách rất hữu hiệu. Sách Thánh đã gọi Luca là “lương y yêu quý.”

Thánh Luca là tác giả của hai cuốn sách trong bộ Kinh Thánh: sách Tin mừng theo Thánh Luca và sách Tông Đồ Công Vụ. Dù không được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu khi Người còn sống, nhưng Thánh Luca đã ghi chép về Người qua những cuộc trở lại của các tín hữu. Vì vậy, Thánh nhân nói chuyện với những người đã được nghe biết Đức Chúa Giêsu. Ngài viết lại tất cả mọi điều họ đã nghe Đức Chúa Giêsu nói và đã thấy những việc Người làm. Chính Thánh Luca là người kể cho chúng ta biết về những mẩu truyện rất hay về cuộc đời Đức Chúa Giêsu. Thánh nhân kể cho biết về cuộc giáng thế của Chúa Giêsu, về việc Người bị lạc mất trong Đền thánh Giêrusalem khi lên 12 tuổi. Luca cũng kể cho chúng ta biết về truyện ông Gia-kêu người thu thuế, ông đã trèo lên cây cao để được xem thấy Đức Chúa Giêsu. Thánh Luca cũng thuật lại những dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu và người Cha nhân lành.

Thánh ký Luca cũng kể lại câu chuyện về cách thức các tông đồ bắt đầu rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Giêsu sau khi Người về trời. Chính nhờ bộ sách của Thánh ký Luca, Tông Đồ Công Vụ, mà chúng ta biết được cách thức Giáo hội lớn mạnh và phát triển ra sao.

Thánh ký Luca  được tôn vinh là bổn mạng của các họa sĩ và các lương y. Chúng ta không được biết rõ Thánh nhân qua đời khi nào và ở đâu. Ngài là một trong bốn vị Thánh ký, hay còn gọi là tác giả sách Tin mừng.
Nguồn:Công giáo và Dân tộc