Lễ Kính: Suy Tôn Thánh Giá (14/9)

“Chúng ta phải hãnh diện 

về Thập Giá Đức Giê-su Ki-tô, CHÚA chúng ta. 

Nơi Người, ta được giải thoát, 

được sống và được sống lại; 

chính Người giải thoát và cứu độ ta.”  

Ca nhập lễ. 

Trong ngày lễ kính Suy tôn Thánh Giá hôm nay, với ý nghĩa tưởng nhớ biến cố hoàng đế Hérachius I chiến thắng quân Ba Tư, mang Thánh Giá trở về đền thánh Giê-ru-sa-lem sau mười bốn năm lưu lạc, chúng ta được mời gọi sống trong tình yêu toàn vẹn của Thiên Chúa qua sự khiêm hạ, vâng phục và niềm vinh hạnh được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Nguồn gốc ngày lễ Suy tôn Thánh Giá. 

Dưới thời hoàng đế Hérachius I, người Ba Tư chiếm đóng thành thánh Giê-ru-sa-lem và lấy đi một phần của Thánh Giá mà thánh Hélène đã dâng lên đền thờ. Với lòng khao khát Thánh Giá thật được dựng lại trong thành, Vua Hérachius I đã kêu gọi dân chúng hối cải, ăn chay, và cầu nguyện, xin Thiên Chúa ra tay nâng đỡ và phù trợ trong cuộc đối đầu với người Ba Tư. Chúa đã thương nhậm lời, vua và đoàn quân chiến thắng và trở về Constantinople trong tiếng reo hò và hoan ca. Dân chúng cầm cành ô liu và  những ngọn đuốc cháy sáng trong tay cung nghinh Thánh Giá sau mười bốn năm lưu lạc. 

Sau đó, nhà vua nhanh chóng trở về Giê-ru-sa-lem, nhưng kỳ lạ thay ông không thể nào bước đi được khi lên núi Sọ. Bấy giờ, Giáo Trưởng Zacharie hô lớn: “Tâu Ðức Vua, chắc chắn phẩm phục sang trọng mà Ðức Vua đang mặc không xứng với sự khó nghèo và khiêm tốn mà Chúa Giêsu xưa đã thực hiện khi vác thập giá”. Nhà vua nghe lời vị Giáo Trưởng, cởi bỏ phẩm phục mà mặc lấy thường phục khó nghèo, tức thì, người bước đi nhẹ nhàng trước sự chứng kiến của toàn dân trong tình yêu thương vô vàn của Thiên Chúa. Từ đó, Giáo Hội đã cử hành thánh lễ Suy tôn Thánh Giá vào ngày 14/9 hằng năm để kính nhớ biến cố lạ lùng và đáng ghi nhớ này. 

Nguồn truyện: Ngày 14/9: Suy Tôn Thánh Giá – TGP. Hà Nội

Tên bức họa: Adoración de la Santa Cruz por Santa Elena y el emperador Heraclio 

(Lược dịch: Chầu Thánh Giá của Thánh Helena và Hoàng đế Heraclius) 

Tác giả: Miguel Jiménez

Mô tả: Tranh sơn dầu trên bảng, sáng tác vào khoảng năm 1483 – 1487, ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia José Garrido Lapeña. Nguồn ảnh: Wikipedia.