Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

Hôm nay chúng ta cử hành đại lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mầu nhiệm này đã được Đức Pio IX định tín ngày 8/12/1854 tức trước khi Đức Maria hiện ra tại Lộ Đức 4 năm.

Ngay từ thời nguyên thủy, Kitô giáo đã tin Đức Maria được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là Đức Maria không bị vướng mắc vào một tội lỗi nào cả từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Nói một cách khác, Đức Maria được sinh ra trong tình trạng không mắc tội tổ tông truyền và giữ được tình trạng vô tội đó suốt cả cuộc đời của mình.

Giáo huấn của Giáo hội về mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ rất phù hợp với giáo huấn của Thánh Kinh, như có lời đã chép rằng: “Ta sẽ đặt một mối hiềm thù giữa mi và  người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ.”

Người Công Giáo luôn coi người nữ đây là hình ảnh của Đức Maria và dòng dõi người phụ nữ chính là Đức Giêsu. Đức Maria và Chúa Giêsu đứng trên cùng một chiến tuyến đối nghịch với chiến tuyến bên kia là Satan và những đồ đệ của nó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thiên sứ nói với Đức Maria: “Hãy vui mừng vì cô được Chúa trời chúc phúc. Thiên Chúa ở cùng cô và cô có phúc hơn mọi người phụ nữ”

Câu này nói về chính mầu nhiệm ấy. Đức Maria phải được coi là người khác biệt với hết mọi người phụ nữ khác. Đức Maria cao trọng hơn hết mọi người phụ nữ.

Như vậy sự việc Thiên Chúa gìn giữ Đức Maria không mắc tội lỗi nào, không có gì đáng ngạc nhiên vì Ngài đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa. Con của Thiên Chúa phải được sinh ra từ một người mẹ hoàn toàn vô tội chẳng phải là một việc xứng hợp sao?

Người công giáo của chúng ta luôn luôn có lòng sùng kính đặc biệt với Đức Maria dưới danh hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và vì thế mà ngày hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria Vô Nhiễm  nguyên tội với một niềm vui đặc biệt và với một lòng biết ơn sâu xa.

Trong niềm hân hoan này, gia đình Nữ Vương Hòa Bình chúng em cũng xin mừng lễ bổn mạng đến các chị cũng như các thành viên trong nhóm đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm đấng bảo trợ. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh nhân, tuôn đổ phúc lành và bình an trên mọi người, để tình yêu của Chúa luôn rợp bóng nên mọi nẻo đường mọi người đi qua trong đời sống hằng ngày.

Nguồn: TGP Sài Gòn