Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)

“Alleluia. Alleluia. 

Vinh phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Đấng không phải chết mà được lãnh cành thiên tuế tử đạo gần bên thập giá CHÚA.  

Alleluia.” 

Tung hô Tin Mừng 

Trong ngày lễ Đức Mẹ sầu bi hôm nay, chúng ta được mời gọi dừng lại để suy tư về những đau khổ khôn cùng của Mẹ trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su. 

Mẹ đau đớn khi gặp gỡ Chúa Giêsu trên đường lên đồi Can-vê, khi nhìn thấy Con của Mẹ ở đó, bị đóng đinh, trên cây thập giá, trần truồng và phải chết. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô suy tư về nỗi niềm của Mẹ khi đưa xác Chúa Giêsu ra khỏi thập giá rằng: “…và Đức Mẹ đã ôm Người trong vòng tay, như khi xưa Mẹ bế Người trên tay ở Bêlem,..”. Nỗi đau cuối cùng trong hành trình này của Mẹ là khi mai táng Chúa Giêsu trong hang đá. Thật chẳng có lời nào có thể diễn tả nỗi đau khôn xiết của người Mẹ khi phải đón nhận sự ra đi của Con mình. 

“Và vì thế, lòng đạo đức Kitô giáo đi theo con đường này của Đức Mẹ, là đồng hành với Chúa Giêsu,…” – Trích lời giảng của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô khi dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta, vào ngày lễ tưởng nhớ bảy nỗi đau buồn của Đức Trinh Nữ Maria (Thứ sáu trước Chúa nhật Lễ Lá – 3/4/2020). 

Nguồn gốc ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. 

Lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi, đặc biệt phổ biến ở các khu vực xung quanh Địa Trung Hải, đã phát triển vào khoảng cuối thế kỷ 11.Những cử hành phụng vụ đầu tiên kính Đức Maria đau buồn, hay Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, được tìm thấy vào thế kỷ 15. Năm 1668, Thánh lễ ngoại lịch kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria được phép cử hành. Sau đó qua nhiều thay đổi,  Đức Giáo Hoàng Piô X (+1914) ấn định ngày lễ là 15 tháng 9, một ngày sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Thánh lễ không còn được gọi là lễ kính “Bảy nỗi đau buồn của Đức Maria” mà là lễ kính “Đức Mẹ Sầu Bi”, đặc biệt tưởng nhớ nỗi đau của Mẹ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. 
Nguồn tham khảo: Vatican News, Vatican New Agency, và Catholic Education Resource Center

Tên bức họa:Crucifixion

(Lược dịch: Đóng đinh)

Tác giả: Guido da Siena

Mô tả: Tranh nhiệt trên gỗ, sáng tác vào khoảng năm 1270. 

Nguồn ảnh: Web Gallery of Art.