Hồng Ân Ngân Khánh – Chị Têrêsa Trần Thị Hiến

  

 Kể từ lúc kết thúc Thánh lễ mừng ngân khánh (16/3) tới đây cũng đã vài ngày trôi qua và hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn tuôn đổ trên chị Têrêsa Trần Thị Hiến. 

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã khơi dậy trong chị quyết định thánh thiện của tình yêu thuở ban đầu – Tình yêu Giêsu qua lời đáp “Này con đây, Chúa đã gọi con“.

Lời đáp ấy đã, đang và sẽ mãi vang vọng theo dòng thời gian, trong từng hoàn cảnh, mọi biến chuyển của cuộc đời chị. Hai mươi lăm năm ân tình, dẫu có bao khó khăn và gian lao thử thách, chị vẫn kiên quyết với những gì bản thân lựa chọn đó là sống một cuộc đời dâng hiến vâng phục theo Thánh ý Chúa và sống trọn với linh đạo của nhà Nữ Tử Bác Ái:  

“Tận hiến cho thiên chúa, sống thành cộng đoàn huynh đệ, bằng cách phục vụ Đức Kitô nơi người nghèo, theo tinh thần tin mừng là khiêm nhường, đơn sơ và bác ái, sống bốn lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, phục vụ người nghèo.”

Linh đạo của hội dòng

Trong tâm tình hiệp thông và tự hào, Gia đình NVHB xin được chúc mừng hồng ân ngân khánh của chị. Xin Chúa thương nhận lời mà tiếp tục gìn giữ và ban sức mạnh để chị Têrêsa Hiến vững vàng bước tiếp hành trình sống đời dâng hiến của mình, thêm kiên vững trong niềm tin yêu và lòng tín trung trong việc thi hành sứ vụ mà Chúa giao phó.

Gia đình NVHB.