Đức Mẹ Sầu Bi (lễ nhớ) – 15/09

Những đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn thật vô cùng lớn lao. Tiên tri Isaia đã gọi Ngài là “Con người của đau khổ”. Bên cạnh những thống khổ ấy, đau khổ trong đời Mẹ Maria cũng vượt mức chịu đựng của loài người, và chúng ta không làm sao diễn tả đầy đủ được. Nếu Ðức Giêsu đã đau khổ như một Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng đã vô cùng đau đớn khi nhìn con Mẹ xuôi tay trước những cực hình phải chịu.

Trong một mức độ nào đó, Mẹ đã đóng góp rất nhiều vào công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu bằng việc liên kết những khổ đau của Mẹ với những đau khổ của Chúa. Giáo Hội suy tôn Ðức Maria là Nữ Vương các thánh tử đạo và đã cụ thể hóa những đau khổ của Mẹ qua các sự kiện sau:

– Lúc nghe lời tiên tri Simêon, khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh.

– Lúc ẵm bế Chúa Hài Ðồng trốn sang Ai Cập.

– Lúc lạc mất Chúa tại Giêrusalem. 

– Lúc gặp Chúa vác thánh giá.

– Lúc Chúa chịu đóng đinh.

– Lúc hạ xác Chúa xuống khỏi thập giá.

– Lúc táng xác Chúa.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện: “Lạy Chúa, khi Ðức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh mẫu mà kết hiệp với Ðức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Ðức Kitô” (Lời nguyện nhập lễ, Lễ Đức Mẹ Sầu Bi)

Trong tâm tình mến yêu, Nhóm sinh viên Nữ Vương Hòa Bình cũng hiệp thông cầu nguyện và hân hoan gửi lời chúc mừng ngày lễ Bổn mạng đến Dòng Đaminh Tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Gia đình NVHB gửi lời chúc mừng đến:

  • Chị nguyên Ban Điều Hành Maria Nguyễn Thị Bảo Nhi.
  • Ban Điều Hành: Maria Nguyễn Du Kiều Thu

Và tất cả các thành viên trong gia đình NVHB đã nhận Đấng bổn mạng là Đức Maria – Mẹ Sầu Bi được mừng kính vào ngày 15/09 hôm nay.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên Tỉnh dòng Đaminh cũng như tất cả anh chị em được mọi sự bình an và hiệp nhất trong yêu thương.

Gia Đình NVHB