Mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời – 15/08

Dormition nghĩa là “ngủ”, tức là chết mà như ngủ. Đó là tên gọi của lễ Đức Mẹ mông triệu, hoặc Đức Mẹ lên trời. Các Giáo Hội Kitô giáo Đông phương, cả Công giáo và Chính thống giáo, vẫn tiếp tục mừng kính lễ này ngày nay.

Công giáo Đông phương và Chính thống giáo Đông phương đều mừng kính lễ “Đức Mẹ ngủ” vào ngày 15/08 hàng năm.

Đức Mẹ lên trời vào cuối hành trình trần thế là một tín điều đã được xác quyết của Giáo hội Công giáo. Lễ Đức Mẹ lên trời, được cử hành vào ngày 15/08 hàng năm, là lễ rất cổ xưa của Giáo hội Công giáo, được mừng kính toàn cầu từ thế kỷ thứ VI. Lễ này tưởng niệm cái chết của Đức Maria và thân xác Mẹ về trời trước khi thi thể Mẹ bị hư hại – hưởng trước sự phục sinh của thân xác chúng ta vào thời sau cùng. Vì điều này nghĩa là việc Đức Mẹ bước vào đời sống vĩnh hằng, đó là điều quan trọng nhất của lễ Đức Mẹ mông triệu và là ngày lễ buộc.

Lễ này có nguồn gốc từ Giáo Hội Đông phương, nơi được coi là lễ Đức Mẹ ngủ. Tài liệu nói về việc thân xác Đức Mẹ lên trời có từ thế kỷ IV, đó là tài liệu “Falling Asleep of the Holy Mother of God” (Việc ngủ của Thánh Mẫu Thiên Chúa). Tài liệu này thuật lại bằng lời của tông đồ Gioan, người được Đức Kitô trao phó Mẹ Ngài, về cái chết, việc nằm trong mộ, và việc lên trời của Đức Mẹ. Truyền thống cho biết cái chết của Đức Mẹ xảy ra tại Giêrusalem hoặc Êphêsô, nơi thánh Gioan đã sinh sống.

Ngày 01/11/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII, với quyền bất khả ngộ, đã công bố “Munificentissimus Deus” rằng đây là tín điều của Giáo hội: “Mẹ Vô nhiễm của Thiên Chúa, Đức Trinh nữ Maria, đã hoàn tất hành trình trần thế, nên hồn xác Mẹ được vinh quang trên trời”. Là tín điều, buộc mọi người Công giáo phải tin Đức Mẹ hồn xác lên trời, ai công khai không tin tín điều này là hoàn toàn xa rời đức tin Công giáo”.

Khi Chính thống giáo Đông phương tin Đức Mẹ “ngủ”, họ phản đối việc Đức Giáo Hoàng xác quyết là tín điều, coi đó là không cần thiết, vì tin xác Đức Mẹ lên trời là giữ truyền thống có từ thời các thánh tông đồ – gọi là tông truyền.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang” (Lời nguyện nhập lễ – Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời)

Nhân dịp trọng đại này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng đến:

Quý Soeur Nguyên Đồng Hành.

Quý Chị nguyên Ban Điều Hành.

Ban Điều Hành:

  • Maria Trương Thị Trúc Ly
  • Maria Nguyễn Thị Thu Thảo

Và toàn thể các thành viên đã nhận Đấng bổn mạng là Đức Maria được mừng kính vào ngày 15/08 hôm nay. Chúng ta cùng dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện chân thành, đơn sơ để nhờ Mẹ và qua Mẹ chúng ta đến cùng Chúa Giêsu. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng khởi sự mọi điều tốt đẹp và Đức Maria – Nữ Vương Hòa Bình ban cho mỗi thành viên trong Nhóm chúng ta được mọi sự bình an.

Gia Đình NVHB