Con Kể Cha Nghe: Thông Báo Chương Trình Taize Tháng Kính Thánh Tâm Chúa

“Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người …”

(Bài hát Trong Trái Tim Chúa)

Giáo Hội dùng trọn tháng 6 để tôn sùng trái tim Cực Thánh Chúa Giê-su – trái tim bị đâm thâu trên Thập Giá.

Chính Thiên Chúa đã chọn đến với con người, chọn mang lấy một thân xác như con người, Ngài giống chúng ta, Ngài cũng có một trái tim bơm máu nuôi cơ thể. Nhưng trái tim đó không chỉ là trái tim xác thịt, mà còn là trái tim của Thiên Chúa – trái tim cội nguồn nhân sinh.

Bắt đầu tháng 6 , Giáo Hội dành toàn cả tháng để mời gọi con người nhớ lại Tình Yêu của Chúa . Một Tình Yêu tự hiến, hy sinh và hoàn toàn vô vị lợi . “Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Chúa Giêsu đã tự hiến thân trên thập giá để cứu độ loài người . Tình yêu của Ngài là tình yêu hy sinh và tự hiến. Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất cả . Chỉ nơi thập giá, con người mới gặp được Chúa và Chúa mới qui tụ con người.

Trong dịp tháng 6 này, sau những biến cố ngổn ngang trên thế giới, thiết nghĩ Gia đình Nữ Vương Hòa Bình chúng ta nên có một dịp để ngồi lại, cầu nguyện và phó dâng thế giới cho trái tim Chúa Giê-su. Chúa Giê-su vẫn hằng mời gọi chúng ta đến và trò chuyện với Ngài. Ngài mời gọi chúng ta cứ “hai ba người hợp lại vì danh Chúa” để chính Ngài sẽ hiện diện và cùng cầu nguyện với chúng ta. Vì vậy, Ban Phụng Vụ xin kính mời quý Anh Chị và các bạn đến tham dự buổi cầu nguyện Tai-zé tháng 6 với chủ đề: “Trái tim con trong trái tim Người”.

Thời gian: 19h45 ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: 42 Tú Xương

Chương trình cầu nguyện Tai-zé “Trái tim con trong trái tim Người” nằm trong chuyên mục “Con Kể Cha Nghe – Niềm Vui Chia Sẻ 2” là cơ hội để mỗi người chúng ta cầu nguyện và nới rộng vòng tay cầu nguyện đến với mọi người. Hy vọng quý Anh Chị và các bạn hi sinh thời gian cùng đến hiện diện và hiệp thông trong buổi cầu nguyện Tai-zé này.

Chuyên mục “CON KỂ CHA NGHE” được đăng tải vào mỗi tối thứ 3, thứ 6 và Chúa Nhật với những bài học bổ ích, những ý nguyện đơn sơ và những gợi ý để giúp chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Đồng thời, trong dịp này, Nhóm cũng xin giới thiệu đến Anh Chị và các bạn một nơi để giúp mọi người cùng chia sẻ những lời cầu nguyện của bản thân.
Mọi lời nguyện xin gửi về đường link sau:
https://forms.gle/7E2XxcRJ38hxfXfr5 ]

Ban Phụng Vụ