Chúc Mừng Kỉ Niệm 19 Năm Thánh Chức Linh Mục

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái.” (Ga 15,16)

Hôm nay, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng Anh Nguyên Linh Hướng, Nguyên Đồng Hành Vinh Sơn Martino Phạm Đình Chiến, O.P  – người Anh thân yêu của chúng ta, nhân dịp kỉ niệm 19 năm ngày lãnh tác vụ Linh mục. Thiên Chúa đã yêu thương gửi Anh đến Nhóm với vai trò “Linh Hướng”. Anh là một con người ngay thẳng, cương nghị và là người Anh luôn dành tình yêu thương, lo lắng, bảo ban và giúp đỡ Nhóm để Nhóm có thể vươn xa như hôm nay.

Công Đồng Vaticanô II dạy: “Nhờ Nhiệm Tích Truyền Chức Thánh, Linh Mục được cung hiến theo hình ảnh Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, để rao giảng Tin Mừng, chăn dắt các Tín Hữu và cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa với tư cách Tư Tế đích thực của Tân Ước. Theo cấp bậc thừa tác của mình tham dự vào nhiệm vụ của Chúa Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, các Linh Mục loan báo Lời Thiên Chúa cho mọi người… Sau hết, vất vả truyền giáo và giảng dạy, Linh Mục tin những gì ngài đã đọc thấy và suy niệm trong lề luật Chúa, dạy dỗ những điều mình tin và thực hành những điều mình giảng dạy” (Lumen Gentium # 28).

Bước đi trên con đường dâng hiến cho Thiên Chúa là một hành trình đầy những thách đố và khó khăn. Nhưng được Ngài mời gọi và sống với Thánh chức Linh mục lại là một hồng ân lớn lao. Mười chín năm qua, Anh Chiến đã sống trung thành với ơn gọi thiêng liêng ấy.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành và ban cho Anh luôn được bình an trong tâm hồn và mạnh khoẻ về thể xác, để Anh tiếp tục sống trung thành với ơn gọi và hoàn thành sứ mạng Chúa trao.

Gia Đình NVHB