Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

“Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11)

Qua việc giới thiệu, Chúa Cha đòi loài người không chỉ nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai mà còn phải tin tưởng và đón nhận Chúa Giêsu, Đấng đến thực thi chương trình cứu độ theo thánh ý Chúa Cha. Nhờ đón nhận Chúa Giêsu, loài người mở lòng đón nhận những giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần được ban đến để hoạt động trong từng lời dạy, từng hành động của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần sẽ sáng soi, thúc giục và nâng đỡ các tín hữu, để họ mạnh mẽ bước theo và đáp trả bằng tình yêu của chính họ đối với tất cả những gì mà họ được nhận lãnh từ Thiên Chúa qua Chúa Kitô.

Còn một nhân vật không thể thiếu, là đại diện của Cựu Ước chuyển giao sứ mạng cho Tân Ước, đó là thánh Gioan Tẩy giả. Nơi dòng sông huyền diệu và nhiệm mầu, Chúa Kitô, với hành động lãnh nhận phép rửa bởi vị tiên tri cuối cùng này, đã đưa thế giới vào triều đại của tình yêu hóa nên cụ thể nơi chính bản thân Chúa Kitô.

Từ nay dòng nước thanh tẩy sẽ là sức mạnh đưa con người vào sự sống vĩnh cửu, sự sống của chính Thiên Chúa mà Chúa Kitô mang đến cho trần gian. Chúa Kitô sẽ là chính chiên Thiên Chúa đến gánh lấy tội lỗi của trần gian, điều mà vị tiên tri cuối cùng, thánh Gioan đã từng loan báo. Để cho trần gian được sống, Chúa Kitô sẽ là “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Ngài thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Ngài” (2 Cr 5, 21).

Bí Tích Rửa tội là cửa ngõ dẫn vào toàn bộ đời sống của một Kitô hữu. Trên nền bí tích này, từ nay ta được đồng phận với Chúa Kitô, nên một trong Chúa Kitô, được tham dự vào đời sống Ba Ngôi, được Thiên Chúa chứng nhận là con của Ngài, cùng thừa hưởng gia nghiệp vinh phúc muôn đời mà một người con cùng được nhận lãnh nơi Cha của mình như chính Chúa Kitô là Con đích thực của Thiên Chúa vậy. Nhờ bí tích cửa ngõ này, ta được giải thoát khỏi tội, được giao hòa với Thiên Chúa, được sống trong nhà Chúa mình, lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, và lãnh nhận những bí tích còn lại trong suốt đời Kitô hữu của mình.

Từ khi được Rửa tội, ta cũng được Chúa Thánh Thần củng cố sức mạnh, để không ngừng tin tưởng, cậy trông và yêu mến Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần thúc giục ta hiếu thảo cùng Thiên Chúa theo gương Chúa Kitô, để cùng Chúa Kitô, ta lãnh nhận sứ mạng tiếp tục công việc của Chúa Kitô, đem ơn cứu rỗi cho đồng loại bằng chính đời sống thảo hiếu của mình.

Tắt một lời, sống thảo hiếu như Chúa Kitô, ta không ngừng kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong cầu nguyện, siêng năng thi hành các việc phụng tự, siêng năng lãnh bí tích, nhất là bí tích giải tội và Mình Thánh Chúa Kitô, siêng năng lắng nghe Lời Chúa, nhất là các lời dạy của Chúa Kitô trong Tin Mừng…Amen

Lm JB Nguyễn Minh Hùng