Chúa Nhật Lễ Lá

Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,

nét duyên tươi thắm nở môi ngài,

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.“ (Tv 45, 3).

Hôm nay, trong ngày lễ Lá chúng ta cùng với Giáo Hội chào đón người đẹp nhất giữa muôn người đẹp. Chúng ta hãy mường tượng, cùng với muôn người chúng ta đang đứng hai bên đường, trên tay cầm cành cây vạn tuế và hồi hộp chờ đợi người đẹp vô song tuyệt mỹ, và cũng là mối lợi tuyệt hảo nhất của chúng ta. Hòa chung với tất cả mọi người, chúng ta mở miệng tung hô và chúc tụng Đức Kitô

“Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,

nét duyên tươi thắm nở môi ngài,

nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.”

 

Với lời thánh vịnh trên, chúng ta xác tín và công nhận Đức Kitô là người đẹp nhất của muôn người. Nét duyên tươi thắm nở trên môi Ngài, hướng đến vẻ đẹp bên trong của những lời Ngài nói, hướng về sự vinh quang của Tin Mừng. Như vậy, vẻ đẹp được ca ngợi ở đây không phải là vẻ đẹp theo dáng vẻ bên ngoài của Đấng Cứu Thế, mà trong Ngài vẻ đẹp của chân lý được tỏ hiện, vẻ đẹp của chính Thiên Chúa, vẻ đẹp của Ngài làm cho chúng ta say mê, và thêm vào đó vẻ đẹp của Ngài tặng ban cho chúng ta một tình yêu sẵn sàng để bị tổn thương của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu thánh“ (Joseph Ratzinger, Unterwegs zu Christus, S.31).

Với tất cả tâm tình, trên tay cầm cành lá đã được làm phép, chúng ta cùng với Giáo Hội cất lời chúc tụng Đức Kitô, người đẹp vô song tuyệt mỹ, và là mối lợi tuyệt hảo nhất của chúng ta:

Hoan hô con Vua Đa-vít:

Chúc tụng vua Israel,

Đấng nhân danh Chúa mà đến:

Hoan hô trên các tầng trời.

Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!

Chúc tụng triều đại đang tới,

triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta.

Hoan hô trên các tầng trời!

Chúng ta cảm thấy sao khi cùng với mọi người cất cao lời chúc tụng?

Bầu khí đón mừng Đức Kitô, người đẹp vô song tuyệt mỹ, của muôn muôn người để lại cho chúng ta cảm nhận gì? Giờ đây, chúng ta có nhận ra ý nghĩa của tâm tình: Đức Kitô là người đẹp vô song tuyệt mỹ, và cũng là mối lợi tuyệt hảo nhất của chúng ta.

Kết thúc chúng ta tâm tình với Đức Kitô, Chúa của chúng ta và đọc kinh Lạy Cha.

  • Bài tập sống trong tuần thánh:

Đặc biệt, trong suốt tuần thánh này, tôi tập giữ thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong, để tập trung toàn bộ cuộc sống của tôi và hướng nhìn lên Chúa Giê-su. Cũng như ý thức chuẩn bị và theo bước Ngài trên đường thương khó.

Nguồn: Dòng Tên Việt Nam