Cầu Nguyện Năm Mới

Lạy Cha,

Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,

đi thêm một đoạn đường đời.

 Nhìn lại đoạn đường đã qua,

chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,

vì Cha vẫn cho chúng con sống,

và sống trong tình yêu.

 Mọi biến cố vui buồn của năm qua

đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha

để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.

 Tạ ơn Cha

vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,

và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.

 Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc

trong tinh thần vui tươi, hòa nhã,

và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn.

 Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau

là những lời chúc lành

xuất phát từ trái tim yêu thương.

 và lạy Cha, năm mới đã đến,

trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,

chúng con cũng muốn

ở lại trong quỹ đạo của Cha,

nhận Cha là trung tâm cuộc sống,

và nhận mọi người là anh em. Amen.   

Rabbouni 81 

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ