CẦU NGUYỆN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN,

NGÀY 20-11, CẦU NGUYỆN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM, CHO CÁC NHÀ GIÁO VIỆT NAM

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới lại đến. Hôm nay, xin cho con biết dành thời gian đến nhà thờ, hoặc một nơi yên tĩnh nào đó, đặt mình trước Cha mà hạnh phúc hơn gấp bội, vì con đang ở trong sự hiện diện của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay của con cho ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for another day. Today, help me to take some time to enter a church, or another quiet place, and put myself before you and thus rejoice even more because I am in your presence. I offer you my day for the intentions of Pope Francis for this month that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5) Những khi chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, đây chính là những gì Chúa muốn nơi chúng ta: Người muốn ở với chúng ta, đến thăm ngôi nhà của chúng ta và trú ngụ trong cõi lòng của chúng ta. Có lẽ những lời mà Chúa Giêsu đã nói với ông Da-kêu sẽ tác động đến trái tim chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn muốn ở cùng trong cuộc sống của chúng ta.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, ‘Zacchae’us, make haste and come down; for I must stay at your house today.’” (Luke 19:5) While we don’t see Jesus physically, that’s what he wants: to stay with us, to visit our home and to dwell in our hearts. May these words of Jesus to Zacchaeus resonate in our hearts and remind us that Jesus wants to be in our lives.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay kết thúc, con tĩnh lặng nơi cõi lòng và suy nghĩ của con. Con cảm nhận như thế nào? Con đã bắt đầu ngày hôm nay như thế nào? Đã có những thay đổi trong tâm trạng của con suốt ngày hôm nay không? Con nhận ra rằng những biến cố đã mang đến những sự thay đổi đó. Lạy Chúa, xin hãy đến và giúp đỡ con, để con nhìn thấy những điều Chúa muốn con nhìn thấy và từ đó con nhận ra kế hoạch của Chúa trong cuộc đời con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I calm my heart and my thoughts. How do I feel? How did I start the day? Have there been changes in my mood throughout the day? I recognize the events that brought about these changes. Come, Lord, help me to see what you want me to see and recognize your plan in my daily life. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: dongten.net