Các thánh nam nữ (lễ trọng) – 01/11

Trong lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo, hầu như trong Thánh Lễ nào cũng có mừng kính thánh này, thánh kia, có ngày có tới 4, 5 vị thánh; tuy nhiên vẫn chưa thể mừng hết được. Bởi chưng chỉ trong danh sách những vị được Giáo Hội phong hiển thánh không thôi thì con số đã lên tới hơn 10 ngàn vị, mà mỗi một năm chỉ có 365 ngày, cho nên không thể nào mừng kính tất cả các thánh từng ngày trong suốt năm được. Hơn nữa, còn rất nhiều vị thánh tử đạo ở khắp nơi trên thế giới chưa được Giáo Hội ghi tên vào sổ bộ các Thánh. Ngoài ra còn rất nhiều vị thánh thuộc nhiều giai tầng khác nhau nữa mà Giáo Hội không biết hết được, dù rằng trước mặt Thiên Chúa các ngài đã là thánh. Chính vì thế mừng toàn thể Chư Thánh trên Thiên Quốc, cả những vị thánh vô danh, tức là những vị thánh chưa được ai biết đến, vào ngày 1/11 là trọn tình vẹn nghĩa nhất.

Chắc chắn một điều mà ta biết được là con số các thánh trên Thiên Quốc là rất đông đảo. Giả như, nếu được lên trời thăm các thánh, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các ngài. Các Ngài thuộc đủ bậc đủ hạng: là Tông đồ, tử đạo, hiển tu, đồng trinh; là giáo hoàng, giám mục, linh mục, Phó tế, giáo dân…; thuộc đủ màu da, tiếng nói, nghề nghiệp, tuổi tác, hoàn cảnh, giới tính: có thánh già, có thánh trẻ; có thánh nam, có thánh nữ… Có điều đại đa số các thánh là vô danh. Bởi chưng con số được Giáo Hội tôn phong là không nhiều. Còn con số chưa được tôn phong là vô cùng lớn, như sách Khải Huyền đã nói: “Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân và mọi ngôn ngữ. Các ngài là những người từ đau khổ lớn lao mà đến và đã giặt áo mình trong máu con chiên” (Kh 7,9). Các ngài đã phản chiếu được sự thánh thiện của Thiên Chúa khi sống triệt để các mối phúc Chúa dạy, tức là “đã giặt áo mình trong máu con chiên”. Các ngài dám sống đức tin, dám dấn thân vì đức tin, dù có phải gặp “đau khổ lớn lao”. Các ngài có thể là những người thuộc gia đình, gia tộc của chúng ta; có khi là những người hàng xóm láng giềng của chúng ta nữa.

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta hãy hân hoan cung chiêm và chúc tụng các thánh là những người bạn của chúng ta, cũng là những người anh chị em của chúng ta; đồng thời biết hướng lòng về quê trời là cùng đích cuộc đời chúng ta. Xin các thánh cũng không ngừng cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta nhận ra mình cũng được Chúa mời gọi nên thánh như các ngài, và nỗ lực sống đức tin như các ngài đã sống, hầu mai sau cũng được hưởng vinh phúc với các ngài trên Thiên Quốc.