Xin cầu nguyện cho linh hồn chị Anna

Được tin chị Anna là một ân nhân của nhóm vừa qua đời ở tuổi 49. Chị là người đã giúp đỡ khi nhóm trong những chuyến công tác xã hội. Có khi là mười mấy thùng sữa, có khi là trăm bịch bánh Snack hoặc giảm nửa số tiền khi mua hàng của chị. Suốt bao năm nay, chị đã âm thầm giúp nhóm như vậy.

Nay chị đã ra đi về với Chúa, xin gia đình sinh viên Nữ Vương Hòa Bình cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Gia đình sinh viên Nữ Vương Hòa Bình