TIN NHANH: Nghi Thức Lên Đường Hạ Xanh 2022

Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !”” (Lc 10,2-5)

Chiều Thứ Bảy 02/07/2022, trong ánh nắng chiều tà tháng 7, Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình cùng quy tụ tại nguyện đường 42 Tú Xương thân yêu trong Thánh Lễ Nghi Thức Lên Đường cầu nguyện cho những người tham gia chương trình Hạ Xanh.

Đúng 16h00 thánh lễ được cử hành một cách trang nghiêm trong sự tham dự của các thành viên Nhóm. Chủ trì thánh lễ là cha Đaminh Lê Đức Thiện, O.P. Sau khi hoàn thành bài giảng, nghi thức lên đường được cử hành.

Trưởng nhà Kon Tum và Tây Ninh lên để nhận những “Hành Trang” là tri thức, đức tin và đặc biệt là mang bình an đến với những người còn gặp nhiều khó khăn.

Kết thúc thánh lễ, mọi người nhanh chóng di chuyển đến bến xe miền Đông để lên xe rời khỏi Sài Gòn thân yêu để đến với miền đất Kon Tum đầy nắng gió.

Gia đình NVHB