Thành kính phân ưu: Linh hồn Tô-ma – Thân phụ của Soeur Đồng hành Clara Trần Thị Thu Thuỷ

Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng …” ( TV 25, 7 )

Vào hồi 18h00 ngày 22.12.2018, Chúa đã thương và gọi ông cố Tô-ma Trần Anh – thân phụ Chị Đồng hành Clara Trần Thị Thu Thuỷ, về hưởng nhan Thánh Chúa. Trong tâm tình hiệp thông và yêu mến, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chị Đồng hành và Gia đình

Với niềm phó thác vào tình thương và ân sủng của Đức Ki-tô là Đấng Phục sinh vinh hiển đã chiến thắng sự chết. Chúng ta phó dâng linh hồn Tô-ma vào bàn tay quan phòng và đầy thương xót của Thiên Chúa. Với niềm tin tưởng ông cố Tô-ma khi tại thế đã quảng đại yêu mến Thiên Chúa hết lòng thì nay cũng sẽ được yên nghỉ trong bình an của Đấng mà suốt đời ông khát mong.

Thánh lễ an táng vào lúc 5h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại Giáo sở Don Bosco, Giáo phận Đà Lạt.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB