Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Đạm, OP

“Thầy biết con yêu mến thầy”- Câu nói của Thánh Phêrô tuy đơn giản nhưng lại cho chúng ta tìm thấy cả một linh đạo cần thiết cho hành trình đức tin của mình. Thật vậy, người linh mục là người thay mặt Chúa đem Tin Mừng đến với khắp mọi nơi. Là mục tử đưa dẫn đoàn chiên đến với Ngài. Cũng chính người mục tử mang tình yêu của Thiên Chúa đến gần hơn với những con chiên như cách mà Chúa Cha yêu thương loài người. Qua đó Bí tích Truyền Chức Thánh là một dấu chỉ dùng để thánh hiến những người được Chúa tuyển chọn, để họ có thể thi hành những công việc mà Chúa đã giao phó đó là mang tình yêu của Thiên Chúa đến với con người.

Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, vào lúc 8h30 ngày 04 tháng 08 năm 2022 tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Thánh lễ Truyền chức Linh Mục do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chủ tế. Trong đó có Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Đình Đạm, O.P – Cựu đồng hành của Nhóm chúng ta. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin hân hoan chúc mừng Tân Linh Mục.

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân vào 9h30 ngày 06 tháng 08 năm 2022 Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Tân Linh Mục Phêrô Nguyễn Đình Đạm, O.P sẽ được cử hành tại Nhà thờ Bà Dung, Họ đạo Cái Mơn, Giáo phận Vĩnh Long. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban tràn đầy Hồng ân xuống nơi Anh để Anh luôn trung thành thực thi những sứ vụ mà Thiên Chúa và Giáo Hội trao phó. Đồng thời cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình Nữ Vương Hòa Bình ngày càng có nhiều người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa trong ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ.

Gia đình NVHB