Mừng Lễ Kính Thánh Antôn 13/6

Ngày 13 tháng 6 hàng năm theo lịch Phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng Lễ kính Thánh Antôn.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cảm tạ Chúa đã ban cho dân Ngài một nhà giảng thuyết lừng danh và là người cứu giúp những người nghèo khổ, đó là thánh linh mục An-tôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô để được Chúa giúp đỡ trong những lúc ngặt nghèo.  

Nhân dịp này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng xin gửi lời chúc mừng đến:

  • Anh cựu Trưởng nhóm An-tôn Nguyễn Văn Nam, C.S.s.R
  • Anh cựu Phụng vụ An-tôn Nguyễn Trung Triển.

Và tất cả các Anh, các Bạn đã chọn Thánh An-tôn làm bổn mạng quan thầy.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần hằng che chở mọi người để luôn sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa, noi theo gương Thánh An-tôn, và biết dùng lời nói việc làm hàng ngày để giúp đỡ những người lầm lạc về với Chúa.

Gia Đình NVHB