Bản tin: Trung Thu 2018 – Giáo Xứ Phước Minh

Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị kĩ lưỡng công phu từ trang trí các gian hàng, tập…