Bạn biết gì về 4 sinh vật đại diện cho 4 Tác Giả Tin Mừng ?

Truyền thống nghệ thuật Kitô giáo từ lâu đã có thói quen mô tả 4 vị Thánh…