Lễ Thăng Thiên

Ðức Giêsu được đưa về trời khiến cả nhân loại hoan hỷ. Con Thiên Chúa làm người,…