Chương Trình Sinh Hoạt Nhóm Tháng 1 Năm 2019

NGÀY LỄ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN 13/01/2019 Chúa Giêsu chịu phép rửa Gameshow Trí lực…