Tông Huấn Mới Của Đức Thánh Cha Về Việc Nên Thánh

VATICAN. Sáng ngày 9-4-2018, Tông huấn mới của ĐTC về ơn gọi nên thánh của tất cả…