Hello MHX from Đoàn kết city

Em là học sinh Đoàn kết city! Hihi Thầy và các cô khỏe chứ? Dạo này thầy…