Tin Nhanh Chương Trình: Tĩnh Tâm Maranatha lần thứ VI

Để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Ngôi Hai giáng sinh, mỗi người chúng ta được mời…