Tin Nhanh: Thánh Lễ Khai Giảng niên khóa 2018-2019 – Chúa Nhật 23 Thường Niên (09/09/2018)

Vào Chúa nhật XXIII thường niên vừa qua, gia đình NVHB trong niềm vui được gặp lại…