Tu trì

Chào anh! năm nay em 16 tuổi, em rất muốn đi tu…trong các dòng tu nam, em…