Ngày 24/06: Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tây

Con đường thiêng liêng của Thanh Gioan Baotixita Thánh Gioan Baotixita là ai ? Câu trả lời…