Đáng Lo Ngại: Người Công Giáo Giảm Sút Dự Lễ

Hiện tượng đáng lo ngại: theo thống kê cuả Gallup, số người Công Giáo dự lễ giảm…