Sự thật thú vị: theo giáo luật, mặt trăng cũng có một Giám Mục.

Áp dụng một điều khoản của Bộ Giáo Luật 1917, toàn bộ lãnh thổ mặt trăng, vệ…