Đức giáo hoàng Phanxicô ký Sắc lệnh phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II

Hôm nay thứ Sáu 05-07-2013, trong giờ ăn trưa tại Vatican, các phóng viên đang bận rộn…