Agapé XI – Lời ngỏ

Quý độc giả thân mến! Đến hẹn lại lên, trại Agapé XI một lần nữa được gọi…