Hỏi Anh Ba Nếp: Ơn Gọi Tu Trì Khi Học Đại Học

Nội dung câu hỏi: Dạ thưa Anh Ba Nếp! Em vừa tốt nghiệp THPT năm 2018 vừa…