Thông báo: Đại Hội Giới Trẻ Mùa Chay Thứ Bảy (08/04/2017)

NVHB-er ơi!!! Xách “balo” lên và đi hội thôi nào!!!! Đại hội Giới trẻ là dịp để…