Đức Hồng y Tagle cảnh báo những việc đạo đức giả trong mùa Chay

Mục đích của hy sinh là trở về với Chúa Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của…