“Hãy Xé Lòng” ( 14/02/2018 – Thứ 4 lễ Tro )

Một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao. Ngày đêm ông ăn chay cầu…