Giáng Sinh Yêu Thương!

Một chiều Chúa Nhật của tháng cuối năm, trong tâm tình đón Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi…